A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Reklen Kft. (7627 Pécs, Nagymeszes dűlő 39/B; Cg. 02-09-081725) által üzemeltetett online szolgáltatásként előfizethető Online Tanfolyamkezelő Rendszer használatára vonatkozó feltételeket.

Az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket.” opció kipipálásával vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó a regisztráció során szerződést köt a Reklen Kft-vel, elfogadva a jelen ÁSZF-et.

A Reklen Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként előfizethető Online Tanfolyamkezelő Rendszer felülete, a Szolgáltató által kiküldött hírlevél, illetve a Felhasználó által a megrendeléskor megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

1. Szerződés tárgya

A Szolgáltató a Felhasználó részére honlapszolgáltatást biztosít, melynek keretében Online Tanfolyamkezelő Rendszert biztosít (a továbbiakban Tanfolyamkezelő Rendszer) előfizetéses formában , melyen a Felhasználó bemutathatja és értékesítheti tanfolyamait, termékeit.

A Szolgáltató által működtetett Tanfolyamkezelő Rendszer felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a Szolgáltató weboldalán (https://sensei.hu/). A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció vagy a Megrendelő lap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető valós adatokat megadni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Szolgáltató online felhasználásából kizárni.

1.1. Honlapszolgáltatás

A honlapszolgáltatás a következő alapszolgáltatásokat tartalmazza:

 • Tárhely, adatbázis és a szükséges technikai háttér biztosítása
 • Domain DNS kezelés
 • Napi biztonsági adatmentés
 • WordPress alaprendszer telepítése és alapbeállítása
 • WordPress alaprendszer frissítése
 • Szolgáltató által választott WordPress sablon telepítése és biztosítása
 • Szolgáltató által választott WordPress sablonok frissítése
 • Szolgáltató által választott WordPress bővítmények telepítése és biztosítása
 • Szolgáltató által választott WordPress bővítmények frissítése
 • Bizonyos bővítmények alapbeállítása, konfigurálása
 • Biztonsági beállítások
 • Demó oldal és demó tartalom feltöltése
 • Technikai ügyfélszolgálat

A Szolgáltatások változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja a Szolgáltatási- és árgarancia keretein belül.

1.2. Használat és felhasználási jog

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó minden szoftver használati jog tulajdonosa a Szolgáltató. A Felhasználó a Szolgáltatás előfizetésével a kifizetett időtartamra teljeskörű használati jogot kap minden szoftverre, amely része a Szolgáltatásnak.

A Felhasználó minden honlap installációhoz Adminisztrátor szerepköri jogosultságot kap. Az Adminisztrátor szerepkörhöz tartozó alap jogosultságok listáját a WordPress hivatalos leírásában lehet megtalálni: https://codex.wordpress.org/Roles_and_Capabilities#Administrator

A Felhasználó a honlaphoz tartozó adminisztrációs felülethez kap hozzáférést, a szerverhez és adatbázishoz nincs semmilyen jogosultságú hozzáférése (pl. FTP hozzáférése nincs).

A honlapon a Felhasználó által feltöltött és/vagy közzétett tartalomra Szolgáltató nem tart igényt és nem vállal felelősséget rá. A Felhasználó által feltöltött minden tartalom jogosultja a Felhasználó, azokon a Szolgáltató semmilyen jogot nem szerez. A Felhasználó bármikor jogosult a tartalmak exportálására, amit a honlap admin felületén tud elvégezni a WordPress alaprendszer által biztosított exportálási funkció segítségével.

A Felhasználó az általa előfizetett honlapok és/vagy installációk továbbértékesítésére harmadik félnek nem jogosult.

1.3. Tartalom és tevékenység korlátozása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást – az Előfizető előzetes értesítését követően – korlátozza, amennyiben az Előfizető nem rendeltetésszerűen használja a Szolgáltató által nyújtott lehetőségeket. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket:

 • illegális, szerzői jogokat sértő adatok bármilyen formában történő elhelyezése
 • kéretlen (SPAM) levelek küldése
 • reklámkicserélő (banner) szolgáltatások üzemeltetése
 • látogatásnövelő (backdoor) robot programok használata
 • illegális felnőtt tartalmú oldalak elhelyezése
 • bármilyen más jogszabályt sértő adatok elhelyezése és honlapon való forgalmazása
 • a tartalom célja kárt okozni és/vagy a gyűlöletre való felbujtás, vagy a tartalom egyértelműen rágalmazó vagy becsületsértő

A korlátozás időtartama alatt az Előfizető díj jóváírásban nem részesül.

A végleges döntés a tartalmak elbírálásával kapcsolatban csak és kizárólag a Szolgáltató joga. Az oldal tartalmáért csak és kizárólag az Előfizető felel. Amennyiben az Előfizető az említett témákban tesz fel tartalmat vagy ilyen témájú tartalomra mutató linket, úgy a Szolgáltatónak jogában áll azt törölni figyelmeztetés nélkül, illetve akár a Szolgáltatást – az Előfizető előzetes értesítését követően – megszüntetni vagy korlátozni.

A Szolgáltató ugyanakkor kijelenti, hogy nem képes naprakészen felügyelni az Előfizető által feltöltött adatokat. Az Előfizető elfogadja, hogy az általa feltöltött illegális adattárolásokból és az általa indított kéretlen levelek küldéséből felmerülő vitákban teljes felelősséget vállal és a Szolgáltatót nem terheli felelősség a fent említett kérdésekben.

1.4. Domain DNS kezelés

Abban az esetben, ha a Felhasználó a Tanfolyamkezelő rendszer által alapértelmezetten felkínált „.sensei.hu” végződésű aldomain helyett más, saját domaint szeretne használni, úgy a Szolgáltató vállalja a szolgáltatáshoz kapcsolni kívánt domainek DNS kezelését. Ez esetben a Felhasználó az Előfizetés időtartamára átadja a domainhez tartozó DNS kezelés jogosultságát a Szolgáltatónak.
A Felhasználó Sensei oldalával kapcsolatos domain DNS kezeléséért (rekordok törlése, átírása, új rekord létrehozása) a Szolgáltató további díjat nem számít fel. A Felhasználó minden más aldomain-jének DNS kezelése (rekordok törlése, átírása, új rekord létrehozása) esetén a Szolgáltató jogosult a 3.4.2. Egyéb munkák szerinti díjat kiszámlázni a Felhasználó felé.
Amennyiben a Felhasználó saját maga vagy egy harmadik fél által kívánja kezelni az Előfizetéshez tartozó domaint, úgy a domain névszervereit átírja a Szolgáltató által megadott névszerverekre.
A Szolgáltató nem tart igényt a domain tulajdonjogára, az minden esetben a Felhasználó birtokában marad. A Szolgáltató a domain-ek DNS kezelésének átadásával, illetve a névszerverek átírásával nem szerez tulajdonjogot a domain-en, a domain tulajdonjoga minden esetben a Felhasználóé marad.
Az Előfizetés bárminemű megszűnése esetén a Felhasználó köteles visszavenni a domain DNS kezelését. A Szolgáltató ezután nem vállalja a domain DNS kezelését. Az ilyen jellegű munkák után a Szolgáltató az aktuális óradíj alapján számláz a Felhasználónak.

1.5. Forgalom számolása

Szolgáltató a honlapok vagy installációk forgalmát (látogatószámát) az adott előfizetési csomagban meghatározott módon méri. A mérési módszer minden esetben az alábbi, harmadik szolgáltató által történik, melynek helyességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Google Analytics Egyedi oldalmegtekintések mutató: ez a mutató azoknak a munkameneteknek a számát jelzi, amelyek során az adott oldalt legalább egyszer megtekintették. A rendszer minden egyes oldal-URL + oldalcím kombinációt egyedi oldalmegtekintésnek számol. Bővebben: https://tudasbazis.sensei.hu/forgalom-merese-egyedi-oldalmegtekintesek-szama/

A Szolgáltató a szolgáltatását csak rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt értendő többek között az átlagosan maximum napi 10 000 egyedi oldallátogatás.

1.6. Szolgáltatási- és árgarancia

Szolgáltató garantálja, hogy a Megrendelés leadásának napján elérhető hivatalos árak és vállalt Szolgáltatások a Megrendelés leadásának napjától számított fél évig aktuálisak maradnak a Felhasználók számára.

Az alap Szolgáltatások változtatásáról és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó további szolgáltatások árváltoztatásáról Szolgáltató minden esetben a Szolgáltatáshoz tartozó weboldalon, a közösségi csatornákon, valamint email-ben tájékoztatja a Felhasználókat a változtatás bevezetését megelőző legalább 30 nappal. A Szolgáltatáshoz kapcsolódó árváltozások minden esetben a bejelentést követő 30 napos időszak után esedékes Szolgáltatásokra vonatkoznak.

A Szolgáltatás több eleme is (például szoftverlicenszek) külföldi pénznemben (USD, EUR) kerülnek kifizetésre. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse a szolgáltatás nyújtását, amennyiben esetleges nagymértékű devizaárfolyam változás miatt a szolgáltatásának jövedelmezősége az aktuális előfizetési díjak mellett ellehetetlenülne.

A Szolgáltatás olyan alapelemeket (például LMS tanfolyamkezelő WordPress bővítményeket) tartalmaz, melyek elengedhetetlen részét képezik a Szolgáltatásnak. Ezek fejlesztése, karbantartása a Szolgáltatón kívüli 3. fél által történik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse a szolgáltatás nyújtását, amennyiben esetlegesen ezen alapelemek fejlesztését, karbantartását annak fejlesztői megszüntetik, így ellehetetlenítve a Szolgáltatás nyújtását.

2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.

3. Előfizetések és díjak

A honlapon feltüntetett árak magyar forintban értendők és a 27%-os általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.

3.1. Az Előfizetés módja

A Sensei Tanfolyamkezelő Rendszerre való előfizetést a Felhasználó a főoldalon (https://sensei.hu) megtalálható ártáblázatban lévő, számára megfelelő előfizetői csomagnál szereplő „Próbaidőszak indítása” gombra kattintva, illetve egyéb hasonló tartalmú gombokra kattintva kezdeményezheti.
Ezt követően a Próbaidőszak indításának menetét bemutató oldalra érkezik a Felhasználó, ahol ki kell töltenie egy űrlapot. Az űrlap kötelező mezői a Felhasználó leendő Sensei honlapjának létrehozásához szükségesek.
Ezután a Felhasználó a Pénztár oldalra kerül, ahol meg kell adnia az előfizetéshez szükséges adatokat (pl. számlázási adatok, Sensei aldomain címe, stb.), valamint a fizetési módot. A *-gal jelölt adatok kitöltése kötelező.
A Pénztár oldalon az előző lépésben kiválasztott Sensei csomag előfizetési adatai már előre ki lesznek töltve. Amennyiben a Felhasználó másik Sensei csomagra szeretne előfizetni, akkor vagy újra elvégzi az előző lépéseket és kiválaszt egy másik Sensei csomagot, vagy az előfizetés megrendelése után jelzi a Szolgáltató felé az előfizetési csomag váltási igényét, melyet a Szolgáltató még a Próbaidőszak lejárta előtt átvált számára, hogy a Próbaidőszak után már a Felhasználó által kiválasztott Sensei csomag díja kerüljön kiszámlázásra.
Mivel az előfizetés minden esetben próbaidőszakkal kezdődik, ezért az előfizetés megrendelésének időpontjában a Felhasználónak fizetési kötelezettsége nincs.
A Felhasználó ugyanezen a Pénztár oldalon láthatja „A rendelés tartalma” résznél a rendelésének fizetési részleteit (ismétlődő összeg, első megújítás dátuma, stb).
A Felhasználónak el kell fogadnia az aktuálisan érvényes ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót. Ezt követően a „Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni az előfizetési szándékát. A Felhasználó ezután egy, a megrendelését összefoglaló oldalra kerül, valamint a megrendelésekor megadott e-mail címre is kap egy, a megrendelését összefoglaló értesítőt.

A Szolgáltató minden új Felhasználó számára ingyenes kipróbálási lehetőséget (próbaidőszakot) biztosít. Ennek időtartama mindig a Szolgáltató honlapján (https://sensei.hu/) található aktuális időtartam (általában legalább 21 nap). Ezalatt az időszak alatt a Tanfolyamkezelő Rendszer a választott csomagnak megfelelő normál használati feltételeknek megfelelően működik, kivéve a külső szolgáltatók által biztosított extra szolgáltatásokat, melyek próbaidőszak alatt nem feltétlenül érhetőek el. Az ingyenes próbaidőszak végéig a Tanfolyamkezelő Rendszer működése bármikor felmondható külön indoklás nélkül.

Amennyiben a Felhasználó a próbaidőszak alatt nem jelzi az előfizetéstől való elállásának szándékát, úgy az előfizetése a próbaidőszak lejárta után egyből aktívvá válik. Fizetési kötelezettsége az előfizetés első megújítás dátumában keletkezik.

Amennyiben a Felhasználó a próbaidőszak alatt jelzi az előfizetéstől való elállásának szándékát, úgy a leadott előfizetési rendelése törlésre kerül, megszűnik a fizetési kötelezettsége, az általa regisztrált Tanfolyamkezelő Rendszer minden adatával együtt visszavonhatatlanul törlésre kerül (annak tartalmát a Felhasználó a Szolgáltatótól nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet).

3.2. Előfizetési díjak fizetési módja

Amennyiben a Felhasználó a Próbaidőszak alatt nem jelzi az előfizetéstől való elállási szándékát (írásban, e-mailben), úgy az előfizetése aktívvá válik. A Szolgáltató a kiválasztott díjcsomag alapján elektronikus számlát küld ki a Felhasználó által megadott email címre.
Az előfizetési díjat a Felhasználó előre fizeti a Szolgáltató számára. A befizetett összeget a Szolgáltató tartja nyilván és a Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát.

A fizetés történhet bankkártyával vagy banki átutalással. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy az előfizetési díj levonása automatikusan történik a banki fizetési rendszer által. A már befizetett előfizetési díjak a Szolgáltató által nem visszatéríthetőek.
Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást a Stripe (510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA) nyújtja.
A fizetés kiegyenlítését (jóváírását) követően a Szolgáltató a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja a Tanfolyamkezelő Rendszert. Az éles előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja.

Amennyiben a Szolgáltató az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

A rendszeres előfizetési díjak az előfizetői konstrukció alapján kerülnek kiszámításra. A Felhasználó a befizetést Forintban végzi a Szolgáltató számlájára banki utalással vagy bankkártyás fizetéssel. Az előfizetői csomagok díja és funkciólistája a Szolgáltató honlapján (https://sensei.hu/) tekinthető meg. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására. A változtatásról a Szolgáltató minden esetben a Szolgáltatáshoz tartozó weboldalon, a közösségi csatornákon, illetve email-ben tájékoztatja a Felhasználókat a változtatás bevezetését megelőző legalább 30 nappal. A Szolgáltatáshoz kapcsolódó árváltozások minden esetben a bejelentést követő 30 napos időszak után esedékes Szolgáltatási időszakokra vonatkoznak.

A Szolgáltató a Felhasználó számára az aktuális előfizetési időszakról annak lejárta előtt elektronikus számlát állít ki az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely számlát a Felhasználó által megadott e-mail címére küldi ki. Ezen számla által meghatározott összeget a Felhasználó 8 napon belül köteles a Szolgáltató részére megfizetni átutalással vagy bankkártyás online fizetéssel.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben a Felhasználó nem fizette be az esedékes előfizetési díjat. Az Előfizetési díj a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendő.

3.3. Előfizetői csomagok

3.3.1. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható funkciókat és a Tanfolyamkezelő Rendszer egyéb paramétereit határozzák meg, a Szolgáltató honlapján (https://sensei.hu/) tekinthetők meg. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás funkcióinak és díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

3.3.2. Megszűnt Sensei előfizetési csomagok:
Sensei Alap csomag: 1 GB tárhely; Sensei Vimeo feltöltés nem elérhető; havi maximum 1 000 oldal megtekintésig (UA-ban egyedi oldalmegtekintés)
Sensei Plusz csomag: 1 GB tárhely; Sensei Vimeo feltöltés csak külön felületen (vimeo.sensei.hu); havi maximum 10 000 oldal megtekintésig (UA-ban egyedi oldalmegtekintés)

3.4. További díjak

3.4.1. Tárhelybővítés:

A Felhasználók az előfizetési csomagjuk által meghatározott tárhely méretén felül további tárhelyet igényelhetnek (=tárhelybővítés). Ennek díja az előfizetési csomag tárhelyén felül: 700 Ft/hó/GB + ÁFA.
Minden esetben a Felhasználó feladata jelezni a Szolgáltatónak, ha csökkentette a felhasznált tárhelyének méretét és az adott tárhelybővítésre már nincs szüksége.

3.4.2. Egyéb munkák:

Felhasználó és Szolgáltató megállapodhatnak egyéb, a Szolgáltató szolgáltatási tevékenységén kívül eső munkák, feladatok elvégzéséről. Ennek díjáról is megállapodhatnak, azonban ennek hiányában a Szolgáltató minden egyes megkezdett negyedórás időtartamra jogosult 11.000 Ft/óra + ÁFA óradíj arányos részét kiszámlázni a Felhasználó felé az elvégzett munka után.

3.4.3. Vimeo videófeltöltési szolgáltatás:

Felhasználóknak lehetőségük van használni a Vimeo videófeltöltési lehetőséget, mellyel videóikat a Szolgáltató saját Vimeo videómegosztó fiókjában tárolhatják. A Vimeo videófeltöltési szolgáltatás használatának feltételei:

 • Próbaidőszak alatt 3 GB-nyi videó tölthető fel ingyen, mely az előfizetés után beleszámít a felhasznált Vimeo-s tárhelybe.
 • A Sensei Plusz csomagra előfizetők egy külön felületen keresztül használhatják a Vimeo videófeltöltési szolgáltatást. A többi előfizetési csomagra előfizetők a saját adminisztrátori felületükön keresztül használhatják.
 • Az ingyenesen felhasználható Vimeo kvóták előfizetési csomagonként:
  Sensei Plusz – 0 GB
  Sensei Profi – 10 GB
  Sensei Video – 50 GB
  Sensei Tagsági – 50 GB
  Sensei Céges – 100 GB
 • Amíg az Előfizető által a Vimeo-ra feltöltött videóinak össz mérete nem éri el az ingyenesen felhasználható Vimeo kvótát, addig az Előfizetőnek nincs fizetési kötelezettsége.
 • Az ingyenes Vimeo kvóta túllépése esetén az Előfizetőnek fizetési kötelezettsége keletkezik az ingyenes kvótán túl felhasznált tárhely méret alapján. A díjat a Szolgáltató havonta számlázza ki utólag a hónap letelte utáni 1. napon ténylegesen felhasznált Vimeo feltöltési tárhely alapján az alábbiakban részletezettek szerint.

A Szolgáltató kiegészítő díjat számít fel az alábbi esetekben:

 1. Az ingyenesen felhasználható Vimeo kvóta túllépése esetén:
  Nettó 1.000 Ft
  -ot számláz ki 10 GB-os túllépésért.
  Nettó 2.000 Ft-ot számláz ki 20 GB-os túllépésért.
  Nettó 5.000 Ft-ot számláz ki 50 GB-os túllépésért.
  Nettó 9.990 Ft-ot számláz ki 100 GB-os túllépésért.
 2. Nettó 150 Ft-ot számláz ki változtatási igényenként a már feltöltött videók információinak, megjelenésének utólagos változtatási igényéért (például bélyegkép, Vimeo-n való listázhatóság, domain beágyazási változtatás, kommentelhetőség, letölthetőség, lejátszóparaméterek változtatása, egyéb testreszabások, stb).
 3. Nettó 400 Ft-ot számláz ki videónként a már feltöltött videók lecserélési igénye esetén. (A Vimeo szolgáltatása lehetőséget ad arra, hogy a már feltöltött videót egy tetszőleges másikra cseréljék a felhasználók anélkül, hogy a videónak megváltozna a linkje, illetve törlődne a statisztikája, stb.)
 4. Nettó 300 Ft-ot számláz ki videónként és/vagy megkezdett GB-onként (amelyik több) a már feltöltött videók lementési és a Felhasználónak való elküldési igénye esetén.
 5. Nettó 500 Ft-ot számláz ki videónként és/vagy megkezdett GB-onként (amelyik több), ha a Felhasználó kéri a Szolgáltatót a videó helyette történő feltöltésére.

3.4.4. Domain váltás:

A Felhasználónak lehetősége van saját domain-re vagy egy másik Sensei-es aldomain-re kérni a Szolgáltató szolgáltatását. A Sensei Plusz csomag előfizetőinek egyszeri 5.000 Ft + ÁFA díj ellenében, a Sensei Profi, Sensei Videó vagy Sensei Tagsági csomagok esetén INGYENESEN kínálja a Szolgáltató az első ilyen alkalmat.
Az összes további domain/aldomain váltási igény esetén az egyéb munkák (3.4.2) díját (de minimum 1 órát) számolja fel a Szolgáltató a Felhasználó felé. A munka tartalmazza a domain/aldomain váltáshoz szükséges levelezést, DNS rekord beállítást, Felhasználó oldalán lévő linkek átírását, esetleges Vimeo-ra feltöltött videók domain szintű védelem miatti újra elérhetőségét.
Amennyiben a Szolgáltató INGYENESEN átváltotta az ügyfél domainjét a Próbaidőszak alatt, azonban az ügyfél a Próbaidőszak lejárta előtt felmondja az előfizetését, úgy a Szolgáltató utólag jogosult kiszámlázni az ügyfélnek 5.000 Ft + ÁFA egyszeri domain átváltási díjat.

3.4.5. Visszaállítás backup-ból egyedi kérés alapján:

A Felhasználó kérheti egyes oldalainak vagy akár a teljes aloldalának visszaállítását a Szolgáltató egy előzetesen lementett rendszer backup-jából (mentéséből). Ez nem tartozik az alapszolgáltatáshoz, így ez a 3.4.2. egyéb munkák szerinti óradíjjal kerül elszámolásra.

3.5. Az előfizetés módosítása

A Felhasználó bármikor kérheti az előfizetési csomagjának módosítását. Az olcsóbb csomagra váltás esetén a változtatások a következő hónaptól válnak érvényessé. Drágább csomagra váltás esetén a Felhasználó kérheti az azonnali átváltást, mely esetben a Szolgáltató ezt 24 órán belül megteszi, illetve helyesbítő számlát állít ki az adott hónapban visszalévő időtartamra eső magasabb díj különbözetéről.

3.6. Az előfizetés szüneteltetése

A Felhasználó kérheti a Sensei előfizetésének ideiglenes szüneteltetését. Ennek feltételei:

 1. A szüneteltetés maximális időtartama 6 hónap.
 2. A szüneteltetés időszaka alatt a Felhasználónak az addigi előfizetési díja helyett Szüneteltetési díjat kell fizetnie, melynek díja nettó 1.000 Ft/hó + ÁFA.
 3. Az újraindítás díja ingyenes.
 4. A szüneteltetés időszaka alatt a Felhasználó összes meglévő tartalma megmarad.
 5. A szüneteltetés időszaka alatt a Felhasználó oldala nem elérhető se a Felhasználók számára, se az adminisztrátorok számára. A Felhasználó vásárlói sem érik el az addig megvásárolt vagy ingyenes tartalmaikat. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 6. A szüneteltetés időszaka alatt a Felhasználónak csak az előfizetés díját nem kell fizetnie. Minden esetlegesen meglévő egyéb szolgáltatás díja továbbra is fizetendő a Szolgáltató felé.
 7. A szüneteltetés időszaka alatt a Sensei Vimeo feltöltés szolgáltatás használatával feltöltött videók megtekintése nem engedélyezett más weboldalakról. Emiatt az egyes videók Megtekintési Védelme kizárólag „Csak a megadott domain-eken” és „Privát” lehet. Az egyes videók Beillesztési Védelme kizárólag „Konkrét domain-ek” lehet és azon belül is csak az ügyfél Sensei szolgáltatásban használt adott weboldala.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató a Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott online Tanfolyamkezelő Rendszer felhasználási jogát.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználónak gondatlanul kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – a Szolgáltató felelőssége, hogy amennyiben a Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során, stb), úgy a Szolgáltató köteles a Felhasználóval egyeztetve a biztonsági mentések segítségével visszaállítani a Felhasználó honlapjának adatait, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számít fel.

Amennyiben a Szolgáltató – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást nem tudja tartani, úgy köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Felhasználót.

A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.

A Szolgáltató a Tanfolyamkezelő rendszer nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

A Szolgáltató jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

A Szolgáltató jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni.

Karbantartási, ellenőrzési célból a Szolgáltató üzemeltető személyzete jogosult a Felhasználó Tanfolyamkezelő Rendszerébe bejelentkezni.

Teljesítés során a Szolgáltató alvállalkozókat vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • A Szolgáltató gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

Jelen szerződés teljesítése során a Szolgáltatónak nem feladata a Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

5. A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat a Szolgáltatónak megfizetni. A Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani.

A Felhasználó által használt Tanfolyamkezelő Rendszerben megtalálható tanfolyamok, termékek és szolgáltatások kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben a Felhasználó feladata. A Szolgáltató a Felhasználó által használt Tanfolyamkezelő Rendszerében történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a vásárlóval, azzal kizárólag a Felhasználó áll szerződésben. A Tanfolyamkezelő Rendszerben található tanfolyamok, termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag a Felhasználó és a vevő, illetve a Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

A Felhasználó köteles minden, a vásárlással, a Tanfolyamkezelő Rendszer üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (például a mindenkori valós cég adatok feltüntetése, a szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele, stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat a Szolgáltató felé jelezni. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén a Szolgáltatónak a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

A Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. A Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben a Felhasználó a Tanfolyamkezelő rendszer használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

A munkatársak rendszer elérési jogosultságának kezelését a Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátor felhasználóval. A Felhasználónak lehetősége van munkatársakat (például Oktatókat, Szerkesztőket) hozzáadni.

A Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át.

6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása

A Tanfolyamkezelő Rendszer SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás. A Szolgáltató a Tanfolyamkezelő Rendszert az általa kiválasztott szervereken üzemelteti.

Bejelentkezés feltételei a következők:

 • Szélessávú Internet kapcsolat;
 • Frissített Internetes böngésző (például Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, stb);
 • Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;

Munkavégzés feltételei a következők:

 • Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
 • A Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, a Szolgáltató felé lejárt tartozása nincs.

7. Rendelkezésre állás és Karbantartás

A Szolgáltató éves garantált rendelkezésre állása: 99%. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít a Szolgáltató szolgáltatása számára. Amennyiben a Szolgáltató nem teljesíti a 99%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további kiesett percért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad.

A Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást. Amennyiben a karbantartási idő 1 óránál tovább tart, erről a Szolgáltató e-mail-ben köteles tájékoztatni a Felhasználót legalább a tervezett karbantartás előtt 3 nappal. A karbantartásokból adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg összesen a havi 3 órát. Ezen karbantartási időszakok nem számítanak bele a rendelkezésre állás számításába.

8. Ügyfélszolgálat és Hibabejelentés

A Felhasználó és a Szolgáltató közötti kapcsolattartás módja elsődlegesen írásban történik az [email protected] cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott, vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.
Hibabejelentésre az [email protected] e-mail cím, vagy a https://sensei.hu/kapcsolat címen található ügyfélszolgálati űrlap használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, körülményeit, az addig megtett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg és esetleg képernyőmentéseket.

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó, stb.

10. Szerződés megszűnésének esetei

A Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül.

A felmondás után a Tanfolyamkezelő Rendszer az előre kifizetett időszakig üzemel, majd inaktívvá válik. Ha a Felhasználó külön nem kérvényezi a Tanfolyamkezelő Rendszer teljes törlését a lemondáskor, akkor a leállást követően 30 napig lehetősége van a Felhasználónak kérni a Tanfolyamkezelő Rendszer visszaállítását. Ennek díja az egyéb munkák (3.4.2) szerinti óradíj (de minimum 1 óra munka díja). Ebben az esetben a Tanfolyamkezelő Rendszer a régi adatokkal és minden beállítással újra használható, a régen feltöltött tanfolyamok, termékek, szolgáltatások és módosítások nem vesznek el, a Tanfolyamkezelő Rendszer megkapja az azóta felkerülő frissítéseket. Amennyiben a Felhasználó nem kéri külön a Tanfolyamkezelő Rendszer törlését, a személyes adatai szintén elérhetők maradnak a Szolgáltató rendszerében, a Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul. Ha a Felhasználó nem kéri 30 napon belül a Tanfolyamkezelő Rendszer visszaállítását, úgy az véglegesen törlésre kerül valamennyi adatával együtt, és többet semmilyen módon nem lesz elérhető, vagy visszaállítható.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 napot meghaladó vis maior esete.

A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail-ben történhet.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó Tanfolyamkezelő Rendszerének működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a Tanfolyamkezelő Rendszert törölni az alábbi indokokkal:

 • A Felhasználó Tanfolyamkezelő Rendszere törvénybe, jogszabályba ütköző tanfolyamot, terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.
 • A Felhasználó a Szolgáltató által nem etikusnak minősített Tanfolyamkezelő Rendszer nevet választ.
 • Számlatartozás fennállása esetén.
 • A Felhasználó a Tanfolyamkezelő Rendszer felületén nem valós cégadatokat jelenít meg.
 • Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.
 • Irreleváns kulcsszavak, leírás mezők használata a Tanfolyamkezelő Rendszer tartalmában vagy kódjában.
 • Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.
 • Kártékony programkód használata esetén.
 • Tömeges – a Tanfolyamkezelő Rendszer adminisztrációs felületén a Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló – kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.
 • Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.
 • Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.

Amennyiben a Szolgáltató a fenti okokból kifolyólag a Felhasználó Tanfolyamkezelő Rendszerét törli, úgy a Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, Tanfolyamkezelő Rendszerének tartalmát a Szolgáltatótól nem követelheti.

A Felhasználó rendkívüli felmondással élhet, ha a Szolgáltató anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást.

11. Vitás kérdések rendezése

A Szolgáltatónak és a Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára a magyar jog, a jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező pécsi székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.

Aktuális verzió hatályba lépésének dátuma: 2022.04.01.
Előző verzió hatályba lépésének dátuma: 2021.03.24.

Ezen a weboldalon sütiket (cookie) használunk.

A weboldalon sütiket (cookie) használunk, hogy javíthassuk a felhasználói élményt és jobb szolgáltatást nyújthassunk. Erősítsd meg, ha elfogadod ezeket. A nyomonkövetést akár el is utasíthatod, így tovább látogathatod weboldalunkat anélkül, hogy harmadik fél szolgáltatásainak továbbadnánk adataidat.